PROGRAMO 2022-2024
17/09/22 Kelmis (Select): Ĝenerala asembleo + "Historio de la kinarto (3/8)" (J-M Jacques)
15/10/22 La Voĉo (2022-4 = lasta n-ro) = programo de la venontaj kunvenoj (2022-23)
21/10/22 Kelmis (Select): "Lilian Jackson BRAUN" (2/2) (R. Demarche)
19/11/22 Kelmis (Select): ludo "La kalkulo estas bona" (D. Lousberg)
21/11/22 ---> 27/11/22 virtuala kongreso + RETOSO
13/12/22  !  25 jaroj da kunvenoj en Select  (festo la 17an de marto) !
16/12/22 Pause d'hiver: nous NE nous réunirons PAS
17/12/22 Zamenhof-festo en "De Boeie" (Kerkstraat 35) Ostendo
20/01/23 Pause d'hiver: nous NE nous réunirons PAS
17/02/23 Pause d'hiver: nous NE nous réunirons PAS
24/02/23 Sous-titrage "L'Ombre d'un mensonge" (Bouli Lanners)
17/03/23 Kelmis (Select): Irlanda festo de St Patrick / 25 jaroj en Select
21/04/23 Kelmis (Select): "Komparoj inter E-o kaj la franca" (R. Demarche)
19/05/23 Kelmis (Select): "Historio de la kinarto (4/8)" (J-M Jacques)
25/05/23 Verviers (Espace Duesberg): "Amikejo" (théâtre au CCRV)
16/06/23 Kelmis (Select): programo de la venontaj kunvenoj + sezonfina karaokeo.
24/06/23 Kultura Tago de Esperanto Nederland en Maastricht (info@esperantolimburg.nl)

JARA KOTIZO: 10 EUR al la konto BE41 9795 3271 4810 BIC : ARSPBE22 (banque: Argenta),
de Senlime, 25 rue Pierre Fluche, 4800 VERVIERS, Belgio. Pagu jam nun!
N-B: la restoracio Select estas fermita vershajne ghis januaro!

Pri la plej lastaj programeroj, informiĝu ĉe https://eventa servo.org/

15/09/23 Kelmis:  NE OKAZIS (Select fermita)
17/10/23 Senlime 30-jara (NE festita!)

20/10/23 Kelmis: NE OKAZIS (Select fermita)

17/11/23 Kelmis: NE OKAZIS (Select fermita)
15/12/23 Pause d'hiver: nous NE nous réunirons PAS
16/12/23 Zamenhof-festo en Thor Park Genk
19/01/24 Pause d'hiver: nous NE nous réunirons PAS
16/02/24 Pause d'hiver: nous NE nous réunirons PAS
15/03/24 Kelmis (Select): programo decidota (ni atendas eventualajn proponojn)
19/04/24 Kelmis (Select): programo decidota (ni atendas eventualajn proponojn)
17/05/24 Kelmis (Select): "Historio de la kinarto (5/8)" (J-M Jacques)
21/06/24 Kelmis (Select): programo de la venontaj kunvenoj + sezonfina karaokeo.