Verviersa esperanto-agado

La esperantista grupo de Verviers eldonis libreton (kun fotoj kaj atestoj) "Vervierso, la perdita urbo..." (pri la teruraj inundoj kiuj frapis la urbon la 14-15-16an de julio  2021, profite al la viktimoj).
Prezo: 5 EURoj + sendokostoj al la konto BE41 9795 3271 4810 BIC : ARSPBE22 (banque: Argenta), de Senlime, 25 rue Pierre Fluche, 4800 VERVIERS, Belgio (klare indiku vian poŝt-adreson)!

Krome la esperantista grupo de Verviers regule produktas:

- unufolian tutjaran programon (somere sendotan - anstataŭe de la iama informilo "La Voĉo" - nur al la membroj: membriĝu!).


- subtitolojn (por profesiaj longdaŭraj filmoj) surretigatajn per facebook


karaoke-dosierojn regule utiligitajn por kunkantado dum (junia) kunveno (ili ne estas disponeblaj pro kopirajtoj kaj teknikaj problemoj).
  Ekzemple: la himno de Amikejo (ario de 'La Espero' kun aliaj paroloj).


- Filmetojn per Youtube
   Ekzemple: Pourquoi apprendre l'espéranto


- specialajn belgajn poŝtmarkojn en esperanto (nuna valoro: 1,20 €).
Por mendi 10 poŝtmarkojn (kaj pagi la sendokostojn), sendu
   - el Belgio: 13,20 €
   - el Eŭropa Unio: 14,40 €
   - el aliaj landoj: 15,60 €
al la konto BE41 9795 3271 4810 BIC : ARSPBE22 (banque: Argenta), de Senlime, 25 rue Pierre Fluche, 4800 VERVIERS, Belgio.
Klare indiku vian poŝt-adreson!
La poŝtmarkoj evidente validas nur por sendo per la Belgia poŝto (kaj por kolektantoj!).


- Por turistoj kaj vojaĝantoj, menciindas, ke la grupo iam esperantigis diversajn broŝurojn svarmantajn je informoj pri la urbo kaj la regiono sed nun oni trovas tiujn informojn - ne nepre en esperanto, sed en 4 lingvoj - en la regiona turismoficejo.

Créez votre propre site internet avec Webador