Verviersa esperanto-agado

La esperantista grupo de Verviers eldonis libreton (kun fotoj kaj atestoj) "Vervierso, la perdita urbo..." (pri la teruraj inundoj kiuj frapis la urbon la 14-15-16an de julio  2021, profite al la viktimoj).

Krome la esperantista grupo de Verviers regule produktis:

- unufolian tutjaran programon (somere sendotan - anstataŭe de la iama informilo "La Voĉo" - nur al la membroj: membriĝu!).


- subtitolojn (por profesiaj longdaŭraj filmoj) surretigatajn per facebook


karaoke-dosierojn regule utiligitajn por kunkantado dum (junia) kunveno (ili ne estas disponeblaj pro kopirajtoj kaj teknikaj problemoj).
  Ekzemple: la himno de Amikejo (ario de 'La Espero' kun aliaj paroloj).


- Filmetojn per Youtube
   Ekzemple: Pourquoi apprendre l'espéranto


- Por turistoj kaj vojaĝantoj, menciindas, ke la grupo iam esperantigis diversajn broŝurojn svarmantajn je informoj pri la urbo kaj la regiono sed nun oni trovas tiujn informojn - ne nepre en esperanto, sed en 4 lingvoj - en la regiona turismoficejo.

Créez votre propre site internet avec Webador